Misja

Podstawową misją Towarzystwa jest troska o zachowanie statku rudowęglowca s.s. "Sołdek" dla przyszłych pokoleń, prowadzenie działalności edukacyjnej, a także dokumentowanie historii statku i ludzi z nim związanych, historii, która jest znaczącą częścią historii polskiego przemysłu okrętowego.
Działalność

Najważniejsze działania prowadzone w ramach działalności statutowej Towarzystwa to:
  • utrzymanie w dobrym stanie technicznym statku, aby mógł spełniać w całej rozciągłości swoją funkcję statku-muzeum,
  • dokumentowanie historii statku, tak dla potrzeb naukowych, jak i poznawczych,
  • organizowanie sympozjów oraz wystaw, upowszechniających wiedzę o statku i dziejach polskiej gospodarki morskiej,
  • podtrzymywanie narodowych tradycji morskich,
    edukacja młodzieży oraz pogłębianie wiedzy morskiej w społeczeństwie.


Design by flankerds.com