Zarząd Towarzystwa

Piotr Stocki - Prezes
Witold Kuszewski - Wiceprezes Zarządu
Leonard Wieliczko - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Litwin - Członek Zarządu
Marek Dzida - Członek Zarządu
Ryszard Fryska - Członek Zarządu
Beata Samoraj - Skarbnik Zarządu
Wojciech Nadolski - Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna

Maria Dyrka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Mirosław Brucki - Członek Komisji Rewizyjnej
Ryszard Grablis - Członek Komisji Rewizyjnej
Władysław Bublewicz - Członek Komisji Rewizyjnej

Design by flankerds.com